n106-068.JPG

Notebook number: 
106

76 Yläluostari,5.7, lerstrand N om hotellet
77 Parkkino, på sandstrand vid Hagelbergs, under gammal
hästspillning, under s stenar o dyl. samt under
Empetrum. Uner alla fanns ung. samma saker, Endel djur
på stolpar och väggar, 11.7
78 Pummanki, under löv, sållning, ca 130 m, 19.7
79 Yläluostari, 23.7
80 Pummanki, 20.7
81 Yläluostari, stranden av älven (1sta kärrundersökn. Betula nana
1/2 tim.) 5.7
82 Haukilampi, sålln. i renstall bland hö och gamla exkrem.,10.7
83 Haukilampi, på väggar, smärre staphyl. på sandstrand (se 127).
några Stenus från va vattenpuss invid (se 64), 10.7
84 Haukil. bland löv under vide och Bet. nana, alpin reg. rätt
torrt. 9.7
86 Haukil., bland löv och dyl invid smältande snö alpin reg. 9.7
86 Yläluostari, sålin, under vide och björk bland löv på öppen
löväng, 6.7
87 Parkkino, sålln, bland löv o dyl. i björkskog, 30.6
88 Kuvernööri, tallmur (kärrunders. 1/2 tim. 25,7 )
89 Pummanki, sålln. av hö. Oxypoda under sten, 18.7
90 Kolttaköngäs, 21.7
91 Parkkino, hästexkrem. 16.7
92 Peuravuono, bäckstrand, 14.7
93 Yläluostari, björksvamp och stubbe, 23.7
94 Vuoremi, sålln. av löv o dyl. invid bäck från fjället, påbranten
[på branten], 13.7.
95 Sålln. av häst och koexkrem på sandstrand vid botten av
Petsamofjorden ( proportion, riktiga), Aphodius dock
talrikar, 1.7
96 Parkkino, Sairaalantunt. sålln. av videlöv i alpin reg. ca 150
m, på plats, där snön just smält bort. 1.7
97 Yläluostari, här och var på sank mark invid klostret. Apion,
Gastrophysa på Rumex, Sitona på Astragalus ,7.7
98 Parkkino, sålln. av Fucus på sandstrand, små Fucus-hopar, 16.7
99 Pikku-Maattivuono, sålln. av Fucus på strand i botten av
fjorden, 15.7
100 Haukilampi, i koexkrem på gästgivargård ns nivå, 8.7
101 Haukilampi, reg. alp., rished med Empetrum o. Arctost, på
sandig eller torr grund. Sparsamt av allt, 9.7
102 Kuvernööri, tall. 24.7
103 Pummanki, 100-200 m, 19.7
104 Salmijärvi, 26.7, vid byn, på ängsbackar, i tallskog och på
myr.
105
106 Vuoremi, 12-13.7 [rivi kirjoitettu käsin]

Kirjautuminen

Kielet