n106-069.JPG

Notebook number: 
106

107 Heinäsaaret, 21.7
108 Salmijärvi, under Salix på strand av sjön, 30.6
109 Parkkino, under Empetrum på havsstrand. Endel tagna på björk
på Kaakkuri-sidan, 30.6
110 Kuvernööri, i hö o. dyl., 24.7
111 Sållning av löv o. dyl just invid en snöfläck på toppen av
Spasithjelnaja. 4.7
112 Sålln. av tuvor av Arctostaphylos alpinus o. Empetrum på
fjäll, Vuoremi, 13.7
113 Yläluostari. nedanom Spasitjenaja, sålln. under vide på
torvgrund, 4.7
114 Sållning i björkskog under al och vide bland löv, Yläluostari,
4.7
115 Kaakkuri, sållning av tång och annan bråte invid stranden av
en å i björkskog rätt nära Porovaara. Läge öppet mot
fjorden. 3.7
116 Vuoremi, 13.7. Sålln, på älvens nivå bland löv av vide oäh
[och] björk .
117 Yläluostari, Spasitjelnaja, på de högst stående tallarna, 4.7
118 Spasitjelnaja, i vatten på toppen av fjället, torvgrund. 4.7
119 Parkkino, på Sairaalantunturi, under Salix o.a. buskar invid
forsande bäck.
120
121 Parkkino, på ängsmark och vide, björk. 3.7
122 På olika ställen mellan Salmijärvi och Yläluostari 1.7
123 Pikku-Maattivuono, strand Under stenar o. dyl. . 15.7
124 På strand mellan Parkkino och Trifona.under tång på sandig
grund eller bland småsten (allt tillvaratag), 2.7
125 Parkkino, på dött lamm på sandgrund invid strand av fjorden,
(proportionerna 2.7
126 Peuravuono, Fucus, 14.7
127 Haukilampi, på strand av sjö N om Haukil. gästgiv. på dess nivå,
Astycops, Stenus. Philonth. och flere små staph.
Vattenbobbori smärre vatten med slambotten i närhen.
8.7
128 Kuvernööri, koexkrementer i björkskog, 2.7
129 Kuvernööri, gammalt hö. sålln. i gammal lada ooh bastu,
vattendjur på vägen mellan Yläluostari och
Saalmijärvi, 2.7
130 Parkkino, på stranden av botten av fjorden, under stenar,
bräden osv på torr mark, sand både vid stranden och
högre upp. - På gräsgrun[d] längre åt Ö , under stenar.
- Diahirotr, , Erirrhin. Dyschir. .små staphyl. Bemb.
rup. Dichir. Deutschi osw (allt taget). 01 L Otiorr.
på torrare grund. Phyt. på salix (proport.) 2.7

Kirjautuminen

Kielet