n106-070.JPG

Notebook number: 
106

131 Pummanki, ca 200 m, 19.7
132 Vid Jakpbsälv [Jakobselv], på norska sidan, 13.7
133 Trifona, sålln, av Fucus på strand, 11.7
134 Peuravuono, 13-14.7
135 Mellan Yläluostari och Spasitjelnaja, Björksvampar, (1 ex.
Hydr. pal. lex. Gyrin., exx. av arcticus o. bipustul.
i en sjö med hård botten nära toppen. Mycetopor.
Eremovoris, nära toppen), 4.7
136 Pummanki, byn, koexkrem. 19.7
137 Yläluostari, 23.7
138 Parkkino, alpin reg. på Sairaalantunturi , 2.7
139 Heinäsaaret, 21.7
140 Pummanki, Karhujärvi, 17.7

[Keltainen muistilappu jossa lukee:]
Lbg
Petsamo

Kirjautuminen

Kielet