n198-106.JPG

Notebook number: 
198
Notebook pages: 
318

[s] 318

2738 Tychus niger Payk.
2739 Plegaderus caesus Hbst

På landsvägen vid rian.

2740-2741 Carabus nemoralis Müll.

Med slaghåv på vägen från växthuset till rian.

2742-2743 Evodinus interrogationis L.

På stranden av Vanda å mittemot Königstedt.

2744 Bembidion articulatum Panz.
2745-2752 Agonum assimile Payk.
2753 Lathrobium fulvipenne Grav.

27 maj 1939 Med slaghåv på Urtica dioéca vid Bergladan.

2754-2758 Cidnorrhinus quadrimaculatus L.

Med slaghåv vid Bergladan.

2759-2766 Galerucella pusilla Duft.
2767 Lochmaea capreae L.
2768 Melasoma aenea L.
2769 Chalcoides fulvicornis F.
2770 Cassida viridis L.
2771 Polydrosus viridis L.
2772 Polydrosus pilosus Gredl.
2773 Sitona lineatus L.
2774 Curculio salicivorus Payk.
2775-2776 Rhynchaenus rusci Hbst
2777 Rhynchaenus salicis L.

Kirjautuminen

Kielet