n198-107.JPG

Notebook number: 
198
Notebook pages: 
319

[s] 319

Under trädsvamp på björkstubbe ovanför beteshagen vid ån.

2778-2780 Anisotoma humeralis F.
2781 Gyrophaena boleti L.
2782-2783 Placusa tachyporoides Waltl
2784 Stenichnus exilis Er.
2785-2795 Pocadius ferrugineus F.
2796 Enicmus minutus L.
2797 Enicmus consimilis Mannh.
2798 Enicmus rugosus Hbst
2799-2802 Mycetophagus quadripustulatus L.
2803-2804 Mycetophagus piceus F.
2805 Cerylon histeroides F.

Med slaghåv vid stranden av Vanda å, kl.16,45-17.

2806-2808 Brachygluta haematica Leach
2809 Tychus niger Payk.
2810 Throscus carinifrons Bonv.
2811 Brachytarsus nebulosus Forst.
2812 Acalles echinatus Germ.

Med slaghåv vid stranden av Vanda å, kl. 20-20,15.

2813 Brachygluta haematica Leach
2814 Atomaria zetterstedti Zett.

På marken i aspallén vid Turkkibacka.

2815 Globicornis marginata Payk.

På al vid Alilinna.

2816 Melasoma aenea L.

Sållning av murken aspstubbe vid Turkkibacka.

2817 Euplectus nanus Reich.
2818 Atomaria umbrina Gyll.

Kirjautuminen

Kielet