n198-112.JPG

Notebook number: 
198
Notebook pages: 
324

[s] 324

HELSINGE, LINNA GÅRD

10 juni 1939 Under barken av stående al.

3103 Phloeopora angustiformis Baudi
3104 Phloeopora testacea Mannh.
3105-3116 Dryocoetes alni Georg.

Ur kläckningslåda med asp.

3117 Quedius brevicornis Thoms.
3118 - 3119 Elater nigroflavus Goeze
3120-3123 Mycetochara flavipes F.
3124-3130 Mycetochara axillaris Payk.

På samma aspstubbe som de under de fyra närmast föreg. åren tagna exemplaren. Se nr 572

3131-3133 Cossonus parallelepipedus Hbst

11 juni 1939

3134 Leptusa pulchella Mannh.
3135-3139 Cossonus parallelepipedus Hbst

Under barken av stående al nära ladugården.

3140 Tachinus fimetarius Grav.
3141-3156 Dryocoetes alni Georg.
3157 Systenocerus caprea Dej.

På trädsvamp på björkstubbe.

3158 Dacne bipustulata Thunb.
3159-3160 Mycetophagus quadripustulatus L.
3161 Bolitophagus reticulatus L.

På trädsvamp på växande asp.

3162-3163 Mycetophagus quadripustulatus L.

Kirjautuminen

Kielet