n198-113.JPG

Notebook number: 
198
Notebook pages: 
325

[s] 325

Flygande vid karaktärshuset.

3164 Hylecoetus dermestoides L.

På Carex acuta.

3165-3167 Cateretes bipustulatus Payk.
3168-3185 Donacia antiqua Kunze
3186 Donacia aquatica L.

Ur kläckningslåda med asp.

3187 Mycetochara flavipes F.
3188-3199 Mycetochara axillaris Payk.
3200 Rhyncolus turbatus Schönh.

På Urtica vid garaget.

3201-3202 Chrysomela fastuosa Scop.

På väg i trädgården.

3203 Chrysomela varians Schall.

Flygande i parken vid ån.

3204 Quedius maurus Sahlb.

17 juni 1939

3205 Dendrophagus crenatus Payk.

På stranden av Vanda å vid Forshagen.

3206 Dasyglossa prospera Er.

På Carex acuta.

3207-3208 Donacia antiqua Kunze
3209 Donacia bicolor Zschach
3210 Donacia marginata Hoppe

Kirjautuminen

Kielet