n198-114.JPG

Notebook number: 
198
Notebook pages: 
326

[s] 326

Ur kläckningslåda med asp.

3211 Mycetochara axillaris Payk.

På aspstubbe.

3212 Dromius agilis F.

Med slaghåv i parken vid ån, kl.20-21.

3213 Bembidion guttula F.
3214 Gyrophaena affinis Sahlb.
3215 Gyrophaena gentilis Er.
3216 Oxypoda elongatula Aubé
3217 Trimium brevicorne Reich.
3218-3225 Brachygluta haematica Leach
3226 Neuraphes angulatus Müll.
3227 Epuraea pusilla Ill.
3228-3230 Micrambe abietis Payk.
3231 Thryogenes scirrhosus Gyll.
3232 Zacladus affinis Payk.

Med slaghåv i Forshagen.

3233 Bembidion doris Panz.

På samma aspstubbe som de under de fyra närmast föreg. åren tagna exemplaren. Se nr 572

3234-3236 Cossonus parallelepipedus Hbst

18 juni 1939 Med slaghåv vid Alilinna.

3237 Cortodera femorata F.

Flygande vid karaktärshuset.

3238 Harpalus fuliginosus Duft.
3239 Pyrochroa coccinea L.

Kirjautuminen

Kielet