n198-115.JPG

Notebook number: 
198
Notebook pages: 
327

[s] 327

På björkstubbe i skogen mellan beteshagarna.

3240-3241 Atheta aequata Er.
3242 Platysoma frontale Payk.

Under barken av björkstubbe nära ladugården.

3243-3245 Platystethus arenarius Fourcr.
3246 Atheta aequata Er.

Med slaghåv i Forshagen.

3247-3248 Stenus cicindeloides Schall.
3249 Atheta melanocera Thoms.
3250 Cercyon lateralis Marsh.
3251 Meligethes aeneus F.

På samma aspstubbe som de under de fyra föreg. åren
tagna exemplaren. Se nr 572

3252 Quedius laevigatus Gyll.
3253-3274 Cossonus parallelepipedus Hbst

Ur kläckningslåda med asp.

3275-3278 Elater nigroflavus Goeze (3 döda)

Under barken av stående asp.

3279 Hololepta plana Sulzer

19 juni 1939 Under barken av nyssfälld asp.

3280-3281 Nudobius lentus Grav.
3282 Quedius laevigatus Gyll.
3283 Hololepta plana Sulzer
3284-3286 Elater pomorum Hbst

Kirjautuminen

Kielet