n198-116.JPG

Notebook number: 
198
Notebook pages: 
328

[s] 328

På samma aspstubbe som de under de fyra föreg. åren
tagna exemplaren. Se nr 572

3287-3306 Cossonus parallelepipedus Hbst

På vägen i parken vid ån.

3307 Chrysomela varians Schall.

Flygande i parken vid ån.

3308 Hister striola Sahlb.
3309 Toxotus cursor L.

Sållning av kajbo i asp.

3310 Quedius xanthopus Er.
3311 Euplectus karsteni Reich.
3312 Cercyon
3313-3314 Gnathoncus nidorum Stockm.
3315 Dendrophilus punctatus Hbst
3316 Attagenus pellio L.
3317-3320 Dermestes lardarius L.
3321 Grynocharis oblonga L.
3322-3336 Trox scaber L.
3337-3338 Mycetochara axillaris Payk.
3339-3344 Rhyncolus turbatus Schönh.
3345-3346 (Mallophager) Loppor [kirjoitettu käsin]

20 juni 1939 På Carex acuta.

3347-3352 Donacia antiqua Kunze

På Butomus umbellatus.

3353-3355 Donacia bicolor Zschach
3356 Donacia aquatica L.

Med slaghåv i beteshagen vid ån.

3357-3360 Miccotrogus pisirostris F.

Kirjautuminen

Kielet