n198-117.JPG

Notebook number: 
198
Notebook pages: 
329

[s] 329

På ett grässtrå i skogen.

3361 Pyrochroa coccinea L.

På kullfallen asp i Forshagen.

3362-3363 Xylotrechus rusticus L.

Flygande i skogen.

3364 Sinodendron cylindricum L.

På björkstubbe i beteshagen.

3365 Aleochara curtula Goeze

Med slaghåv på fältet söder om Turkkibacka.

3366 Phytonomus rumicis L.

På Scrophularia nodosa.

3367 Cionus hortulanus Geoffr.

På al vid Alilinna.

3368 Cortodera femorata F.

Med slaghåv vid Alilinna.

3369 Haltica chamaenerii Lindb.
3370 Cassida sanguinosa Suffr.
3371-3372 Coenorrhinus tomentosus Gyll.
3373 Apion facetum Gyll.
3374 Phyllobius argentatus L.

På samma aspstubbe som de under de fyra föreg. åren
tagna exemplaren. Se nr 572

3375-3376 Cossonus parallelepipedus Hbst

Kirjautuminen

Kielet