n21-015.JPG

Page image: 
Notebook number: 
21
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

2798-2808 Holme i Aldan 14/VII på dyig strand inom öfversvämmingsom.
2809 Ust-Aldan 13/VII
2810-2814 Holme i Aldan 14/VII på Salix viminalis
2815-2821 Holme i Aldan 14/VII på gräs och buskar inom öfversvämingsområdet
2822 Holme i Aldan 15/VII på Salix viminalis.
2823 Holme i Aldan 15/VII vid stranden af små stagnerande vattensamlingar på dyjord inom öfversvämningsomr.
2824-2830 Holme i Aldan 15/VII under träbitar i täta Salix viminalis-snår inom öfversvämningsområdet på fuktig, dyig jord.
2831 Holme i Aldan 15/VII flygande.
2832 Holme i Aldan 15/VII på träsvamp på gran.
2833-2834 Holme i Aldan 15/VII på Salix viminalis.
2835 Holme i Aldan 15/VII på Cornus sibirica.
2836-2841 Holme i Aldan 15/VII fr. gräs och buskar inom öfversvämningsområdet

[ei sivunumeroa]

2842-2856 Holme i Aldan 15/VII på dyiga stränder inom öfversv. området vid små stagnerande vatten
2857 Holme i Aldan 15/VII i murket trä. (Larix)
2858 Holme i Aldan 15/VII flygande
2859 Holme i Aldan 15/VII på Cornus och Alnaster.
2860-2865 Aldan - mynningen 16/VII flygande om aftonen (vid de höga sandbranterna på Lenas högra strand) [lisätty paikan yläpuolelle lyijykynällä:] Ust Aldan Lena med.
2866-2871 Aldan - mynningen 16/VII uppkrupna på grässtrån om aftonen på sluttningen.
2872-2876 Aldan - mynningens högra strand 16/VII på blommor af Heracl. barbatum
2877-2882 Aldan - mynningens högra strand 16/VII i små vattensamlingar i taigan med svag mossvegetation och dyig botten.
2883 Aldan - mynningens högra strand 16/VII på Epilobium angustifol.
2884 se 2832. [Holme i] [Aldan] [15/VII] [på träsvamp på gran.]
2885-2905 Aldan - mynningens högra strand 16/VII bland gräs och buskar vid flodstranden.

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet