n21-016.JPG

Page image: 
Notebook number: 
21
Notebook pages: 
Ei sivunumeroja

[Ei sivunumeroa.]

2906 Aldan-mynningens högra strand 16 /VII i mindre taiga-vattensaml.
2907-2908 Aldan-mynningens högra strand 16 /VII på Larix-stammar
2909 Aldan-mynningens högra strand 16 /VII på träsvamp.
2910 Aldan-mynningens högra strand 16 /VII i svampar.
2911 Aldan-mynningens högra strand 16 /VII i murken ved.
2912-2940 Aldan-mynningens högra strand 16 /VII under mossa i lågländt taiga
2941 Aldan-mynningen 16 /VII under träbit på sandbranterna vid Lenas högra strand.
2942-2943 Aldan-mynningen 16 /VII på Silene repens -blommor
2944-2945 Aldan-mynningen 16 /VII flygande om aftonen
2946-2947 Lena med. Ust-Aldan [lisätty päälle lyijykynällä] Mellan Deron och Sordah[?] 18 /VII på kullfallna Larix-stammar.
2948 Mellan Deron och Sordah[?] 18 /VII på blommor.
2949 Mellan Deron och Sordah[?] 18 /VII på Vicia cracca.
2950-2952 Mellan Deron och Sordah[?] 18 /VII uppkrupna på grässtrån om aftonen på de branta sanbranterna vid floden

[Ei sivunumeroa.]

2953-2958 Lena med. Batyhin [lisätty lyijykynällä päälle] Mellan föreg. ställe och Batyhin-haja 18-19 /VII. på Larix.
2959-2961 Lena med. Batyhin Mellan föreg. ställe och Batyhin-haja 18-19 /VII på Elymus sp. på torr strandbrant.
2962-2963 Lena med. Batyhin Mellan föreg. ställe och Batyhin-haja 18-19 /VII fr. gräsmark vid floden på blommor af Her. barb.
2964-2976 Lena med. Batyhin Mellan föreg. ställe och Batyhin-haja 18-19 /VII fr. gräsmark vid floden
2977 Lena med. Batyhin Mellan föreg. ställe och Batyhin-haja 18-19 /VII under träbitar på torr backe.
2978 Lena med. Batyhin Mellan föreg. ställe och Batyhin-haja 18-19 /VII gungfly vid taiga sjö
2979 Lena med. Batyhin Mellan föreg. ställe och Batyhin-haja 18-19 /VII träsvamp på Larix.
2980 Lena med. Batyhin Mellan föreg. ställe och Batyhin-haja 18-19 /VII under småsten på torr flodbrant
2981 Lena med. Batyhin Mellan föreg. ställe och Batyhin-haja 18-19 /VII med Formiciden no 2982 under träbitar på sandig flodbrant.
2983-2984 Lena med. Batyhin Mellan föreg. ställe och Batyhin-haja 18-19 /VII under Salix-löf vid sjöstrand.
2985 Lena med. Batyhin Mellan föreg. ställe och Batyhin-haja 18-19 /VII på Linaria acutiloba
2986 Lena med. Batyhin Mellan föreg. ställe och Batyhin-haja 18-19 /VII på Larix-stubbe i Larix-lund med tät underveg. af gräs och örter.

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet