n21-024.JPG

Page image: 
Notebook number: 
21
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[Ei sivunumeroa]

4220 Shigansk 8 VIII på Carex på äng
4221-4226 Shigansk 8 VIII ängsmarker.
4227-4228 Shigansk 8 VIII under mossa i taigan.
4229 Shigansk 8 VIII i jurtan.
4230 Shigansk 8 VIII lerig åstrand.
4231 Shigansk 8 VIII uttorkad vattensamling.
4232-71 Shigansk 8 VIII ängsmark.
4233-4271 Shigansk 8 VIII på fuktig ängsmark med Salix och Betula under löf och mossa.
4272-4275 Shigansk 9 VIII om aftonen på Epilobium angustifolium -blommor.
4276-4288 Shigansk 9 VIII ängsmarker.
4289 Shigansk 9 VIII på Tanacetum.
4290-4294 Shigansk 9 VIII på Carex-ängar.
4295-4320 Shigansk 9 VIII under mossa och löf under Salix och Betula-buskar på fuktigare ängsmarker vid byn.
4321 Shigansk 10 VIII flygande i taigan.

[Ei sivunumeroa]

4323-4325 Shigansk 10 VIII i blommor af Tanacetum vulgare. ["Lena inf." on kirjoitettu lyijykynällä rivin yläpuolelle]
4326-4328 Shigansk 10 VIII under stenar på flygsand vid Lena-stranden mellan Shigansk och Ingir.
4327-4333 Shigansk 10 VIII under mossa i taigan
4334 Shigansk 10 VIII i Tanacetum-blommor.
4335-4338 Shigansk 10 VIII under stenar vid uttorkad taiga-bäck vid dess genombrott genom Lena-vallen på lergrund, mellan Shiganka och Ingir.
4339-4340 Shigansk 10 VIII under träbitar vid Ingirs mynning på sandstrand ofvanför öfversvämningsområdet.
4341-4343 Shigansk 10 VIII under mossa i taigan
4344-4370 Shigansk 11 VIII under mossa på ngt fuktigare ställen i taigan.
4371-4372 Shigansk 11 VIII i spillning.
4373-4386 Shigansk 11 VIII ängsmark med Carex.

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet