n21-025.JPG

Page image: 
Notebook number: 
21
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

Ei sivunumeroa

4387-4389 Shigansk 12 VIII på Salices i taigan
4390-4414 Shigansk 12 VIII på friskare mark i taigan under löf och mossa under Betula och Salix-buskar
4415-4420 Shigansk 12 VIII på lerig strand af Shiganka
4421-4423 Shigansk 12 VIII på gräs och örter på sandstenssluttningarna vid Shiganka
4424 Shigansk 12 VIII på Astragalus adsurgens
4425 Shigansk 12 VIII under grästorfvor på sandstenssluttningarna vid Shiganka
4426-4430 Shigansk 13 VIII på Hypnum gungfly med Carex-tufvor vid Taiga-sjö
4431-4471 Shigansk 13 VIII vid stranden af samma sjö under multnade Salix-löf och Marchantia
4472-4492 Shigansk 13 VIII under mossa och löf vid Betula och Salix buskar på frisk ngt sluttande mark i taigan
4493 Shigansk 12 VIII i bon af Hirundo riparia

Ei sivunumeroa

4494-4496 Shigansk Lena inf. [lisätty lyijykynällä yläpuolelle] 12 VIII under lösa, flata stenar på sandvallar vid Shigankas utlopp
4497 Shigansk 14 VIII på Sisymbrium sophioides
4498 Shigansk 14 VIII i boningsrum
4499-5558 Shigansk 14 VIII på ängsmark i byn om aftonen
5559-5567 Shigansk 14 VIII under Glyceria tenuiflora på ngt fuktig, hård mark invid jurta
5568-5571 Shigansk 14 VIII under mossa i björkbuskager
5572 Shigansk 15 VIII flygande i taigan
5573-5578 Shigansk 15 VIII på venstra stranden af Shiganka på sandkullar.
5579 Shigansk 15 VIII i vattensamlingar vid Shiganka med sandbotten och Carex-veget. vid stränderna
5580-5583 Shigansk 15 VIII se 5573 [på venstra stranden af Shiganka på sandkullar.]

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet