n21-026.JPG

Page image: 
Notebook number: 
21
Notebook pages: 
Ei sivunumeroja

[Ei sivunumeroa.]

5584-5585 Shigansk 15 /VIII på lerig strand vid Shiganka.
5586-5587 Shigansk 15 /VIII under träbitar på sandgrund inom öfre öfversvämningszonen.
5588 Shigansk 16 /VIII holme midtemot byn på Larix-stock.
5589-5593 Shigansk 16 /VIII under träbitar i skuggig, ganska tät Salicet med. Equisetum-vegetat., frisk mark
5594-5618 Shigansk 16 /VIII under träbitar på torra, ngt flygsandskull-liknande lokaler, med sparsam, mest av gräs best. vegetation ofvanför öfversvämningszonen
5619-5620 Shigansk 16 /VIII under barken af gran (drifven)
5621-5624 Shigansk 16 /VIII under uppkastadt rosk på sandfälten invid vattenranden.

[Ei sivunumeroa.]

Lena inf.
5625 Shigansk 16 /VIII holme midt emot byn, flygande.
5626 se 5589.
5627-5658 se 5594.
5659-5666 se 5589.
5567-5569 Shigansk 16 /VIII i fågelspillning.
5670 Shigansk 16 /VIII på Tanacetum.
5671 Shigansk 16 /VIII i vattens. på sandställen.
5672-5688 Shigansk 16 /VIII på torr gräsmark.
5689-5691 Shigansk 16 /VIII på Vicia cracca.
5622-5623 Shigansk 16 /VIII på Salix viminalis.
5694-5695 Shigansk 17 /VIII i jurtan.
5696 Shigansk 17 /VIII flygande vid Shiganka
5697-5698 Shigansk 17 /VIII under stenar vid Lena
5699-5703 Shigansk 17 /VIII ängsmark.
5704 Shigansk 17 /VIII Artemisia integrifolia
5705 Shigansk 17 /VIII Tanacetum.
5706-5710 se 5699
5711-5718 Lena arct. Kysyr 27 /VIII bland buskar på myr.

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet