n21-035.JPG

Page image: 
Notebook number: 
21
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[Ei sivunumeroa]

1422-1437 Ribnaja 24.VII under löf och mossa vid Salixbuskar på våt mark. [yläpuolelle kirjoitettu:] Karim
1438-1453 Mikulkin 26.VII under mossa på fuktig Salix-mark uppåt fjällen.
1454-1456 Mikulkin 27.VII under småsten på ngt sandig hafsstrandsbrant.
1457-1481 Bugranitsa 4.VII under gräs och löf vid kanten af snödrifva uppe på fjällryggen.
1482-1488 Bugranitsa 4.VII i små klara smältvattensamlingar på fjällplatån.
1489-1498 Bugranitsa 4.VII under stenar vid fjällbäckar nära och invid snödrifvor.
1499-1541 Bugranitsa 6.VII på Salix-buskar på ”sopkorna”.
1542-1571 Bugranitsa 6.VII under löf, mossa m.m. vid snödrifvor i fjällen.
1572-1576 Bugranitsa 6.VII under stenar på sluttningarna af fjällen, där jordmånen genom nedslippr. smältvatten är fuktigare och ärtvegetat. ngt rikare.

[Ei sivunumeroa]

1577-1582 Bugranitsa 8.VII i små Hypnum-vattens. på tundran. [yläpuolelle kirjoitettu:] Karim
1583-1600 Bugranitsa 8.VII under Marchantia och Alnia vid Salix-buskar.
1601-1623 Krinka 15.VII under Marchantia och löf bl. Salices.
1624-1632 Krinka 15.VII flygande på tundran om aftonen.
1633-1659 Krinka 16.VII på Salix-buskar.
1660-1663 Krinka 16.VII på lerig bäckstrand.
1664 Krinka 16.VII kryp. på tundran.
1665-1670 Madoka 16.VII flygande på tundran.
1671-1716 Madoka 16.VII på Salix-buskar och örter i vegetat.rik [lukematon sana].
1717-1719 Madoka 16.VII under stenar vid elfstranden.
1720-1722 Madoka 16.VII under stenar på med Carex salina bevuxen strandäng.
1723-1741 Madoka 16.VII i små Hypnum-vatten på tundrasluttningar

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet