n21-036.JPG

Page image: 
Notebook number: 
21
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[Ei sivunumeroa]

1742-1749 Madoha 16.VII under stenar på torr tundra vid hafsstranden. [rivin ylle kirjoitettu:] Kanin
1750-1758 Madoha 16.VII under torkadt gräs m.m. vid kanten af snöbäck.
1759-1760 Madoha 16.VII på vegetat.rik tundrasluttning.
1761 Madoha 16.VII lerig elfstrand.
1762-1763 Krinka 16.VII lerig bäckstrand.
1764-1772 Kambalnitza 18-19.VII på Salix-buskar.
1773-1777 Kambalnitza 19.VII flygande på tundrasluttningar.
1778-1779 Kambalnitza 19.VII på Pedicularis lapponica och V. vitisidaea.
1780-1814 Kambalnitza 19.VII på Salix-buskar.
1815 Kambalnitza 19.VII under småsten vid tundrabäck.
1816-1820 Kambalnitza 19.VII under stenar på tundran.
1821 Kambalnitza 19.VII i mindre tundraputt.

[Ei sivunumeroa]

1822 Madoha 16.VII under torkadt gräs. vid liten snöbäck. [rivin ylle kirjoitettu:] Kanin
1823-1832
1823-1832 Kambalnitza 19.VII lerig strand vid mindre tundrabäck.
1833-1856 Kambalnitza 18-19.VII under mossa och löf vid Salix-buskar
1857-1864 Kambalnitza 20.VII i mindre tundrasjö med Carex-veget. vid stranden
1865 Kambalnitza 20.VII i Polygonum bistorta-blr.
1866 Kambalnitza 20.VII vid mindre tundrasjö.
1867 Kambalnitza 20.VII under stenar vid hafsstrand
1868-1890 Kambalnitza 20.VII under mossa m.m. vid Salix-buskar.
1891-1892 Kambalnitza 21.VII flygande på tundran.
1893-1933 Kambalnitza 21.VII på Salix-buskar.
1934-1936 Kambalnitza 21.VII under stenar vid hafsstrand.
1937-1947 Bugranitsa 8.VII under Marchantia och Alnia vid Salix-buskar på ngt fuktig mark.
1948-1959 Lasarika 9.VII under Marchantia och löf vid fjällbäck nära snön.

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet