n21-037.JPG

Page image: 
Notebook number: 
21
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

Ei sivunumeroa
Kanin [lisätty yläpuolelle lyijykynällä]
1960-1963 Lasarika [Lazarika] 9 VII under småsten vid elfstranden
1964-1971 Lasarika [Lazarika] 9 VII i Hypnum-vatten
1972-1975 Lasarika [Lazarika] 9 VII under stenar på fjällsluttningen
1976-1977 Tarhanova 12 VII på blommor af Oxytropis sordida
1978-1980 Tarhanova 12 VII på blommor af Ranunculus acris
1981-2010 Tarhanova 11 VII under mossa invid snödrifvor
2011 Mikulkin 3 VIII
2012-2014 Krinka 7 VIII
2015 Zugranitza 11 VIII på vegetationsrik elfbrandt
2016 Ludovoly 11 VIII På Elymus på dyner
2017-2033 Tarhanova 11 VIII på låga Salix
2034-2036 Tarhanova 11 VIII under stenar på fjällsluttningen
2037 Tarhanova 11 VIII i mindre vattensamlingar på myrsträngar[?]

Ei sivunumeroa
Kanin [lisätty yläpuolelle lyijykynällä]
2038-2047 Kanin noss 13 VII under stenar på tundran
2048-2058 Kanin noss 13 VII under mossa på tundra
2059-2074 Krinka 15 VII på Salix buskar
2075-2076 Krinka 15 VII flygande på Tundran
2077-2080 Krinka 15 VII under träbitar på torv gräsbevuxen mark.
2081-2086 Krinka 15 VII under småsten vid gammal flodbädd
2087 Krinka 15 VII under småsten vid vattenranden af små stagnerande vatten i uttorkad flodbädd.
2088-2090 Krinka 15 VII under Marchantia
2091-2100 Mikulkin 27 VII under stenar på sandig mark invid hafsstranden
2101- Mikulkin 27 VII under stenar på gräsbevuxen mark i fjällen
2102-2104 Mikulkin 27 VII i små Tundravattens.
2105-2107 Mikulkin 27 VII under stenar vid hafsstranden

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet