n198-120.JPG

Notebook number: 
198
Notebook pages: 
233

[s] 233
HELSINGE, LINNA GÅRD

1 juni 1936 På vägen vid björkdungen i mitten av fälten.

7716 Amara eurynota Panz.

På träda vid Kannisto ladan.

7717 Pterostichus cupreus L.

6 juni 1936 Under en tegelsten vid växthuset.

7718 Harpalus tardus Panz.
7719 Trechus quadristriatus Schrk

I en vattensamling i sandgropen i Kannisto.

7720 Enochrus affinis Thunb.

Med slaghåv vid Kannisto.

7721 Apion facetum Gyll.
7722 Apion violaceum Kirby
7723-7724 Phalacrus substriatus Gyll.

7 juni 1936 Ur kläckningslåda med asp.

7725-7726 Mycetochara flavipes F.

På björkstubbe.

7727 Schizotus pectinicornis L.

På stranden av Vanda å vid parken.

7728 Agonum assimilis Payk.

Under en tegelsten vid växthuset.

7729 Cordalia obscura Grav.

Kirjautuminen

Kielet