n198-119.JPG

Notebook number: 
198
Notebook pages: 
331

[s] 331

26 juni 1939 Ur kläckningslåda med asp fälld 6.7.1937.

3445 Mycetochara axillaris Payk.
3446-3448 Necydalis major L.
3449-3450 Acanthoderes clavipes Schrk

På kullfallen asp i allén.

3451 Platysoma deplanatum Gyll.

Under barken av granstubbe vid nya bastun.

3452 Tetropium casteneum a. aulicum F.
3453 Tetropium castaneum a. fulcratum F.
3454 Tetropium fuscum F.

På väg.

3455 Lebia cyanocephala L.

På samma aspstubbe som de under de fyra föreg. åren
tagna exemplaren. Se nr 572

3456 Baptolinus longiceps Fauv.
3457-3458 Pterostichus oblongopunctatus F.

Under barken av björkstubbe nära ladugården.

3459 Deliphrum tectum Payk.
3460-3461 Omalium rivulare Payk.
3462 Rhizophagus parvulus Payk.
3463-3465 Endomychus coccineus L.

27 juni 1939 På samma aspstubbe som de under de fyra föreg. åren
tagna exemplaren. Se nr 572

3466-3467 Cossonus parallelepipedus Hbst

Kirjautuminen

Kielet