n198-134.JPG

Notebook number: 
198
Notebook pages: 
346

[s] 346

14 juli 1939 Döda i kläckningslåda.

4582 Necydalis major L.
4583 Xylotrechus rusticus L.

15 juli 1939 På marken i ärtåkern.

4584 Trechus quadristriatus Schrk
4585 Sitona

På stående björk i Forshagen.

4586 Grynocharis oblonga L.

16 juli 1939 På stående asp i Turkkibacka allén.

4587 Agrilus ater L.
4588 Acanthoderes clavipes Schrk

Ur kläckningslåda med aspbark från en i Forshagen 1937
kullfallen asp. Se nr 4548-4571

4589-4593 Agrilus ater L.

Ur kläckningslåda med asp.

4594 Rhagium mordax De G.
4595-4597 Acanthoderes clavipes Schrk
4598 Saperda perforata Pall.

Med slaghåv vid rian.

4599 Amara familiaris Duft.
4600 Lygistopterus sanguineus L.
4601-4602 Cantharis fulvicollis F.
4603 Malachius aeneus L.
4604 Brachypterus urticae F.
4605 Olibrus aeneus F.
4606-4607 Olibrus bimaculatus Küst.
4608 Silvanus bidentatus F.
4609 Chrysanthia viridis Schm.
4610 Acanthoderes clavipes Schrk

Kirjautuminen

Kielet