n198-135.JPG

Notebook number: 
198
Notebook pages: 
347

[s] 347

4611-4612 Cassida viridis L.
4613 Cassida denticollis Suffr.
4614 Chaetocnema concinna Marsh.
4615 Mantura rustica L.
4616-4617 Crepidodera ferruginea Scop.
4618 Apion virens Hbst
4619 Sitona

På aspstammar i allén vid rian.

4620-4623 Poecilonota variolosa Payk.
4624-4625 Agrilus ater L.
4626 Sinodendron cylindricum L.
4627 Xylotrechus rusticus L.
4628-4632 Acanthoderes clavipes Schrk

17 juli 1939 På sandgång i äppelträdgården.

4633 Byrrhus pilula L.

I ladugården.

4634 Anobium punctatum De G.

På aspstammar i allén vid rian.

4635-4638 Poecilonota varolosa Payk.

Med slaghåv vid rian.

4639 Chaetocnema hortensis Geoffr.
4640 Sitona flavescens Marsh.

18 juli 1939 Ur kläckningslåda med samma sommar fälld asp.

4641 Xylotrechus rusticus L.
4642-4644 Trypophloeus bispinulus Egg.
4645 Xyleborus cryptographus Ratzb.

Kirjautuminen

Kielet