n198-142.JPG

Notebook number: 
198
Notebook pages: 
354

[s] 354

5052-5053 Atheta gagatina Baudi
5054 Atheta crassicornis F.
5055-5056 Aleochara moerens Gyll.

Med slaghåv vid en uttorkad vattensamling på berget ovanför
äppelträdgården.

5057-5059 Stenus bifoveolatus Gyll.
5060-5061 Stenus argus Grav.
5062 Stenus morio Grav.
5063 Corticarina fuscula Gyll.
5064-5067 Limnobaris

Med slaghåv längs med bäcken.

5068 Bradycellus coliaris Payk.
5069 Stenus impressus Germ.
5070 Brachygluta haematica Leach
5071 Anacaena limbata F.
5072 Longitarsus
5073-5074 Rhytidosomus globulus Hbst

I skogen mellan beteshagarna.

5075 Thea 22-punctata L.
5076 Anthicus
5077 Sitona
5078 Pissodes

8 aug. 1939 Med slaghåv i allén vid Turkkibacka.

5079 Hypocyptus
5080 Tachyporus nitidulus F.
5081 Atomaria cognata Er.
5082 Atomaria pusilla Payk.
5083 Corticaria umbilicata Beck
5084 Cassida
5085 Cassida
5086 Sitona

Kirjautuminen

Kielet