n198-143.JPG

Notebook number: 
198
Notebook pages: 
355

[s] 355

10 aug. 1939 Ur kläckningslåda med kajbo.

5087 Liocola lugubris Hbst

Med slaghåv i parken vid ån.

5088-5089 Brachygluta haematica Leach
5090 Meligethes lumbaris Sturm
5091 Epuraea florea Er.

Med slaghåv i allén vid Turkkibacka.

5092 Corticaria umbilicata Beck
5093 Zeugophora subspinosa F.
5094 Chaetocnema hortensis Geoffr.
5095 Chaetocnema aridula Gyll.
5096 Trypophloeus bispinulus Egg.

12 aug. 1939 På aspstam vid rian.

5097 Saperda carcharias L.

På landsvägen vid rian.

5098 Staphylinus latebricola Grav.

Med slaghåv vid en uttorkad vattensamling på berget ovanför
äppelträdgården.

5099-5102 Stenus argus Grav.
5103 Apion
5104 Limnobaris

Sållning av hästexkrement vid Turkkibacka .

5105 Trechus quadristriatus Schrk
5106-5107 Ptenidium nitidum Heer
5108 Ptilium exaratum Allib.
5109-5120 Ptiliolum kunzei Heer
5121-5128 Nephanes titan Newm.

Kirjautuminen

Kielet