n198-146.JPG

Notebook number: 
198
Notebook pages: 
358

[s] 358

17 aug. 1939 Med slaghåv i äppelträdgården.

5281 Amara montivaga Strum

20 aug. 1939 Med slaghåv i allén vid Turkkibacka.

5282 Corticaria umbilicata Beck
5283 Longitarsus
5284 Zacladus affinis Payk.
5285 Geuthorrhynchus triangulum Boh.

18 okt. 1939 Under barken av aspstubbe, aspen fälld samma sommar.

5286 Pterostichus aethiops Panz.
5287 Phyllodrepa nigra Grav.
5288 Quedius xanthopus Er.
5289 Glischrochilus
5290-5291 Rhizophagus dispar Payk.
5292 Rhizophagus

HELSINGE, LINNA GÅRD

25 febr. 1940 Ur kläckningslåda med asp.

5293 Elater nigroflavus Goeze

HELSINGFORS

28 april 1940 Under stenar i Havshamnen.

5294-5299 Amara aenea De G.

HELSINGE, LINNA GÅRD

30 april 1940 Sållning av nästan övergivet bo av Formica execta
preclavis på Stormossen.

5300 Microlestes minutulus Goeze

Kirjautuminen

Kielet