n198-147.JPG

Notebook number: 
198
Notebook pages: 
359

[s] 359

5301-5302 Atheta talpa Heer Meotica exilis Er.

Sållning av bo av Formica uralensis vid kanten av
Stormossen.

5303 Leptacinus formicetorum Märk.
5304 Notothecta fiavipes Grav.
5305 Sipalia circellaris Grav.
5306 Lomechusa inflata Zett.
5307-5339 Thiasophila bercionis Bernh.
5340-5341 Monotoma conicicollis Aubé
5342 Clytra quadripunctata L.

Sållning av bo av Formica uralensis på Stormossen.

5343-5347 Ptilium myrmecophilum Allib.
5348-5349 Leptacinus formicetorum Märk.
5350 Xantholinus atratus Heer
5351 Quedius brevis Er.
5352 Atheta
5353-5357 Zyras humeralis Grav.
5358-5392 Thiasophila bercionis Bernh.
5393 Myrmetes piceus Payk.
5394-5400 Monotoma conicicollis Aubé

1 maj 1940 Sållning av mossa på aspar med bohålor i parken vid ån.

5401 Dyschirius globosus Hbst
5401-5403 Dromius agilis F.
5404 Clambus borealis A. Strand
5405-5406 Stenichnus collaris Müll.
5407 Phyllodrepa melanocephala Thoms.
5408 Lathrobium longulum Grav.
5409 Atheta fungi Grav.
5410 Atheta fungi Grav.
5411 Atheta sodalis Er.
5412 Gyrophaena
5413 Microglotta marginalis Grav.
5414 Trimium brevicorne Reich.
5415-5416 Gnathoncus nidorum S. Stockm.

Kirjautuminen

Kielet