n198-158.JPG

Notebook number: 
198
Notebook pages: 
370

[s] 370

5809 Meligethes aeneus F.
5810-5811 Apion

På vägen vid Byända.

5812-5816 Amara montivaga Sturm
5817 Harpalus luteicornis Duft.

29 juni 1940 Under barken av asp fälld föreg. dag.

5818 Euplectus fauveli Guill.
5819 Platysoma

Ur kläckningslåda med asp.

5820 Acanthoderes clavipes Schrk

På vägen vid rian.

5821 Harpalus quadripunctatus Dej.

På aspstammar i allén vid rian.

5822 Elater balteatus L.
5823-5825 Poecilonota variolosa Payk.
5826-5853 Agrilus ater L.
5854 Dircaea quadriguttata Payk.
5855-5856 Acanthoderes clapipes Schrk

30 juni 1940 På aspstammar i allén vid rian.

5857-5862 Agrilus ater L.
5863-5864 Xylotrechus rusticus L.

1 juli 1940 Ur kläckningslåda med asp.

5865-5866 Poecilonota variolosa Payk.

Kirjautuminen

Kielet