n198-159.JPG

Notebook number: 
198
Notebook pages: 
371

[s] 371

På aspstammar i allén vid Turkkibacka.

5867-5874 Agrilus ater L.
5875 Acanthoderes clavipes Schrk

På aspstammar i allén vid rian.

5876-5882 Agrilus ater L.
5883 Xylotrechus rusticus L.

I och på björkstubbe i skogen ovanför ån.

5864 Anisotoma humeralis F.
5885 Elater
5886-5894 Dircaea quadriguttata Payk.
5895 Tomoxia

På björkved i äppelträdgården.

5896-5899 Epuraea rufomarginata Steph.
5900 Lathridius pandellei Bris.
5901 Enicmus rugosus Hbst
5902 Corticarina

2 juli 1940 Ur kläckningslåda med asp.

5903 Poecilonota variolosa Payk.

Med slaghåv i parken vid ån.

5904-5906 Brachygluta haematica Leach
5907 Malthodes minimus L.
5908-5910 Malthodes fuscus Waltl
5911 Enicmus transversus Ol.

På hattsvamp på murken björkstubbe vid Turkkibacka.

5912 Gyrophaena manca Er.
5913-5918 Gyrophaena affinis Sahlb.
5919 Mycetophagus quadripustulatus L.

Kirjautuminen

Kielet