n198-222.JPG

Notebook number: 
198
Notebook pages: 
433

[numerot yliviivattu lyijykynällä, kts. n198-003 ja n198-004]

[s] 433

Sållning av bark och murket trä på
undre sidan av asp fälld 19.6.1939.

669-674 Agathidium bicolor J. Sahlb.
675 Ptenidium nitidum Heer
676 Ptiliolum croaticum Matth.
677 Xantholinus
678-679 Atheta linearis Grav.
680 Trimium brevicorne Reich.
681-682 Euplectus nanus Reich.
683-684 Cerylon histeroides F.
685 Cerylon fagi Bris.

10 juli 1941 Ur kläckningslåda med aspbark från
samma år fälld asp.

686 Agrilus ater L.

Ur kläckningslåda med asp.

687 Saperda perforata Pall.
668 Trypophloeus palmi V. Hansen

Ur kläckningslåda med murken aspbark
från 1939 fälld asp.

689-691 Cartodere filiformis Gyll.

På Matricaria inodora.

692-695 Olibrus aeneus F.
696-698 Apion hookeri Kirby

11 juli 1941 På aspstam i allén vid rian.

699-700 Agrilus ater L.

På gångstig i äppelträdgården.

701 Harpalus seladon Schaub.

Kirjautuminen

Kielet