n198-223.JPG

Notebook number: 
198
Notebook pages: 
434

[numerot yliviivattu lyijykynällä, kts. n198-003 ja n198-004]

[s] 434

På gräslök.

702 Brachypterolus pulicarius L.
703 Lilioceris merdigera L.

På Linaria.

704-705 Gymnetron antirrhini Payk.

Med slaghåv vid Alilinna.

706 Philonthus varius Gyll.
707 Cryptocephalus aureolus Suffr.
708 Chaetocnema
709 Coenorrhinus tomentosus Gyll.
710 Coenorrhinus
711 Apion
712 Sitona
713-714 Phyllobius
715 Ceuthorrhynchus fennicus Faust
716 Rhynchaenus iota F.

12 juli 1941 Med slaghåv i skogsdiket vid
Kannisto.

717 Denticollis linearis L.
718-721 Phalacrus substriatus Gyll.
722 Plagiodera versicoiora Laich.

På vägen från Stormossen.

723-724 Cicindela campestris L.

Ur kläckningslåda med aspbark från
asp fälld 28.6.1941.

725 Agrilus ater L.

13 juli 1941 Ur kläckningslåda med aspbark
från asp fälld 28.6.1941.

726-727 Cartodere filiformis Gyll.

Kirjautuminen

Kielet