n198-177.JPG

Notebook number: 
198
Notebook pages: 
389

[s] 389

25 aug. 1940 Ur grenar från halvdöda äppelträd.

7004-7005 Xyleborus dispar F.

Under barken av liggande asp.

7006 Pterostichus vulgaris L.
7007 Platysoma

Med slaghåv i parken vid ån.

7008 Quedius xanthopus Er.
7009-7010 Brachygluta haematica Leach
7011 Brachygluta fossulata Reich.
7012 Stilbus atomarius L.
7013 Apion
7014 Apion

Med slaghåv vid ladugården.

7015 Longitarsus
7016-7017 Apion
7018-7020 Ceuthorrhynchus litura F.

Sållning av 1937 kullfallen mycket murken asp.

7021-7026 Ptinella aptera Guér.
7027-7033 Pteryx suturalis Heer
7034 Euplectus decipiens Raffr.
7035 Euplectus

Ur murket trä från asp fälld samma månad.

7036 Ptinella aptera Guér.
7037-7040 Ptinella tenella Er.
7041-7042 Euconnus nanus Schaum
7043 Euplectus karsteni Reich.

Kirjautuminen

Kielet