n198-178.JPG

Notebook number: 
198
Notebook pages: 
390

[s] 390

Sållning av starbo ur föreg. vecka kullfallen asp i parken
vid ån.

7044-7046 Ptinella tenella Er.
7047-7048 Atheta ? [? lyijykynällä]
7049-7050 v [lyijykynällä v ja alleviivaus] Euplectus karsteni
Reich. [lyijykynällä lisätty:] 7049?
7051-7052 Cryptophagus badius Sturm

Med slaghåv vid kanten av Sjöskogvägen.

7053 Cryptophagus pilosus Gyll.
7054 Thea 22-punctata L.
7055 Cryptocephalus pusillus F.
7056 Chalcoides nitidula L.
7057 Apion
7058 Apion
7059 Apion

HELSINGFORS

29 aug. 1940 Med slaghåv i Lappviken.

7060 Anthophagus caraboides L.
7061-7063 Meligethes coracinus Sturm
7064-7065 Phyllotreta
7066 Chaetocnema

IDENSALMI

6 sept. 1940 Under sten.

7067 Amara bifrons Gyll.

7 sept. 1940 I en sandgrop på ett fält vid Sankariniemi.

7068 Notiophilus aquaticus L.
7069-7070 Clivina fossor L.
7071-7076 Dyschirius globosus Hbst
7077-7080 Bembidion lampros Hbst
7081-7082 Bembidion quadrimaculatum L.

Kirjautuminen

Kielet