n198-263.JPG

Notebook number: 
198
Notebook pages: 
474

[numerot yliviivattu lyijykynällä, kts. n198-003 ja n198-004]

[s] 474

18 juni 1942 På trädsvamp i björkstubbe i
skogen mellan beteshagarna.

3223-3229 Anisotoma glabra Kugel.
3230-3233 Anisotoma axillaris Gyll.
3234-3238 Sphindus dubius Gyll.

På Spiraea chamaedryfolia vid
stranden av Vanda å.

3239-3241 Meligethes atratus Ol.
3242 Meligethes lumbaris Sturm
3243-3244 Meligethes hebes Er.
3245 Mordellistena abdominalis F.

19 juni 1942 Ur sälg fälld föreg. dag i
Forshagen.

3246 Phyllobius

Med slaghåv på kvällen vid stranden
av Vanda å.

3247-3248 Brachygluta haematica Leach
3249 Meligethes lumbaris Sturm
3250 Apion

Ur liggande asp fälld 1941 i
Turkkibacka.

3251 Atheta
3252-3258 Platysoma deplanatum Gyll.
3259 Elater
3260 Trypophloeus asperatus Gyll.

Ur kläckningslåda med asp.

3261-3264 Mycetochara flavipes F.

Ur kläckningslåda med aspbark.

3265 Acanthoderes clavipes Schrk

Kirjautuminen

Kielet