n198-264.JPG

Notebook number: 
198
Notebook pages: 
475

[numerot yliviivattu lyijykynällä, kts. n198-003 ja n198-004]

[s] 475

20 juni 1942 På rotfruktsfält vid stranden
av Vanda å.

3266-3267 Harpalus seladon Schaub.

På karaktärshusets trappa.

3268 Agathidium seminulum L.

Ur kläckningslåda med sälg fälld
18.6.1942.

3269-3270 Cantharis
3271 Mycetophagus

21 juni 1942 Sållning under asparna vid ån.

3272 Badister bipustulatus F.
3273 Harpalus quadripunctatus Dej.
3274 Anisotoma orbicularis Hbst
3275 Bythinus puncticollis Denny
3276 Glischrochilus
3277 Atomaria berolinensis Kr.
3278 Hylastes cunicularius Er.

På sälgstubbe från sälg fälld
18.6.1942.

3279-3280 Epuraea florea Er.
3281-3282 Epuraea abietina J. Sahlb.

Kläckt ur salmiak.

3283 Dermestes cadaverinus F.

Under barken av liggande asp i parken
vid ån.

3284-3285 Quedius
3286 Atheta

Kirjautuminen

Kielet