n198-265.JPG

Notebook number: 
198
Notebook pages: 
476

[numerot yliviivattu lyijykynällä, kts. n198-003 ja n198-004]

[s] 476

På Spiraea chamaedryfolia.

3287-3288 Meligethes viduatus Heer
3289 Ceuthorrhynchus rapae Gyll.

Vattenhåvning i bäcken.

3290-3312 Deronectes halensis F.
3313-3317 Platambus maculatus L.
33l8 Gyrinus substriatus Heer

22 juni 1942 Ur sälg fälld 18.6.1942.

3319 Epuraea
3320-3321 Soronia grisea L.

På stranden av Vanda å mittemot
Königstedt.

3322-3323 Elaphrus cupreus Duft.
3324 Bembidion rupestre L.
3325-3326 Agonum micans Nicol.
3327 Aleochara brevipennis Grav.

Med slaghåv i parken vid ån kl.
21.45-22 (sommartid).

3328 Oxytelus laqueatus Marsh.
3329 Atheta dubiosa G. Benick
3330 Oxypoda elongatula Aubé
3331-3333 Brachygluta haematica Leach
3334 Atomaria zetterstedti Zett.
3335 Cryptocephalus punctiger Payk.
3336-3337 Haltica engströmi J. Sahlb.
3338 Chaetocnema
3339 Ceuthorrhynchus
3340 Ceuthorrhynchus

23 juni 1942 Ur kläckningslåda med sälg fälld
18.6.1942.

3341 Parasitstekel

Kirjautuminen

Kielet