n1-006.JPG

Page image: 
Notebook number: 
1
Notebook pages: 
8-9

Palmén 1861. Tavastland. Diptera

Luhtiala (Tavastland)
422-425. Aug. 18 bland gräs
426. - 20. på fenster
427-428. - 23. bl. gräs
429. - 27. på en gärdesgård vid Sillanpää
430. - 27. på en sten vid ett sankt ställe i skogsfr.
431. - 27. på brända stubbar i skogsfr.
432-433. - 28. på fenster

Diptera H:fors, Tavastland. 1862. Palmén

Helsingfors 1862. gul nummer [neliö]
1. April 9. på fenster
2. - 11. på marken
3-7. Maj 1. på vattenputtar vid Sörnäsbergen
8. - 1. å Empetrum nigrum
9. - 1. - Calluna vulgaris
10. - 1. vid vindfällen i skog (Gumtäckt)
11-18. - 4. å Empetrum & Calluna
19. - 7. på fenster
20. - 16. på fenster
21-22. - 18. å Fucus vesiculosus etc. vid Mejlans
23-51. - 18. å Calluna, Anemone nem. Juniperus etc. vid vatten nära Thölö
52. - 22. på fenster
53. - 23. -
53-69. - 24-28. å Tarax. off.
70-73. - 28. å blommande Salices
74-87. - 28. bl. gräs & Caltha palustris
88. - 29. på fenster
89-90. - 31. bl. gräs & på marken vid Sörnäs
91-98. - 31. D - & Taraxacum off.
99-114. - 31. D - & Caltha palustris
115. Juni 2. på en sank äng
116-119. - 2. å Caltha palustris
120-122. - 2. - Taraxac. & bl. gräs
123-127. - 2. - Anemone nem. & D
128. - 3. å Rädisblad

Tavastland (Luhtiala)
129-130. Juni 4. å Spiraea salicifolia
131-154. - 7. bl. gräs & blommor

Kirjautuminen

Kielet