n1-007.JPG

Page image: 
Notebook number: 
1
Notebook pages: 
10-11

Palmén. 1862. Tavastland. H:fors. Aland. Diptera

155 - 162. Juni 7. på Ranunculus acris
163 - 167. — 7. å Prunus pad. & Sorbus aucuparia
168 - 171. — 7. bl. gräs & blr vid stränder
172 - 175. — 7. bl. gräs.
176 - 188 — 7. Ds & Caltha palustris å en våt äng.
189. — — 7. bl. gräs.
190 - 191. — 8. Ds vid en åkerren.
192 - 196. — 8 D å kärrängar.
197. - — 8. å uthusfönster (afträd)
198 - 200. — 9 bl. gräs & Caltha.
201 - 204. — 9. Ds i ett dike.
205 - 249. — 9. D & å blr.
250 - 256. — 10. D etc i en bränd skog.
257 - 260. — 12. å Polystichum Filix mas.
261. - 269. — 12. bl. gräs å fukt. ställen
270 - 283. — 12. Ds å torra backar.
284 - 289. — 13. å Ranunculus acris
290 - 310. — 13 bl. gräs i Tavastehus park.

Helsingfors
311. — Juni 16. på fenster
312 - 327 — 17. bl gr. & blr. å Sörnäs.

Aland (Bastö)
328 - 329. Juni 22. å Hyoscyamus niger.
330 - 331 — 22. å Pteris aquilina
332 - 344 — 22. bl. gr. & blr.
345 - 363 — 22. å Cerefolium sylvestre.
364 - 365 — 22. vid stranden af Långviken
366 - 384 — 23. bl gr. & blr (Lathyrus, Trifolium, Cerefolium, Carum, Melampyrum)

Diptera Aland. 1862. Palmén
385 - 395. Juni 26. bl. gr. & blr. å Norrängen.
396 - 406. — 26. — Carices & gräs vid Horsviken.
407 - 414. — 27. — gräs å Labbnäs.
415 - 420. — 28. — Ds vid Kungsholmström.
421 - 423. Juli. 1. — Ds
424 - 425. — 1. vid stranden af Horsviken.
426 - 429. — 2. bland gräs å Björköängen.
430 - 431. —2. på fensler
432. - — 2. bl. gräs vid stranden af Vargskärsfj
433 - 437. — 3. å Pteris aquilina.
438 - 441. — 3. bl. gräs vid kärriga stallen i skog
442 - 447. — 5. D å Bergö
448 - 455. — 5. å Pteris & bl. gräs i Hammarlands socken.
456 - 460. — 6 bl. gräs & blr.
461 - 473. — 7. Ds å skuggiga ställen.
474 - 482. — 7. Ds Ds i en hage vid Färjelundet.
483 - 486. — 7. vid Kastellholms ruiner å Anchusa officinale
487. — 8. —
488. — 13. å Pteris aquilina
489 - 504 — 13. bl. gräs & blr. vid Långviken.
505 - 507. — 13. vid stränder.
508 - 515. — 14 bl. gräs & blr å Björksängen.
516 - 522. — 16. å Pteris aquilina
523. — 16. å Pinus Abies
524 - 526. — 17 - 19. å fenster.
527 - 532 — 21. bl. gräs & blr.
533 - 538. — 25.(?) å umbellater
539. — 24. å Prunus
540 - 549. — 27. bl. gräs & blr. å ängsbäckar.
550 - 552 — 27. å Melampyrum pratense i lunden

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet