n200-075.JPG

Notebook number: 
200
Notebook pages: 
1083

[numerot yliviivattu vihreällä, kts. n200-003 -005]

[s] 1083

3170-3171 Oxypoda spectabilis Märk.
3172-3181 Aleochara spadicea Er.

HELSINGFORS

29 dec. 1967 Inomhus.

3182 Tenebrio molitor L.

HELSINGFORS

18 aug. 1967 Import från Kalifornien.

3183 Dermaptera

SIBBO, TALLHOLM

14 april 1968 Under en sten nedanför bastun.

3184 Staphylinus ophthalmicus Scop.

28 april 1968 Sållning av myrstack av Formica
rufa.

3185-3195 Ptenidium myrmecophilum Mötsch.
3196-3206 Notothecta flavipes Grav.
3207 Notothecta anceps Er.
3208-3214 Thiasophila angulata Er.
3215 Dendrophilus pygmaeus L.
3216-3227 Monotoma conicicollis Aubé
3228-3231 Emphylus glaber Gyll.
3232 Pseudoscorpionida

Kirjautuminen

Kielet