n200-076.JPG

Notebook number: 
200
Notebook pages: 
1084

[numerot yliviivattu vihreällä, kts. n200-003 -005]

[s] 1084

18 maj 1968 Sållning av bark från fälld, av
Hansenia angripen tall.

3233 Phloeocharis subtilissima Mannh. 3 ex

I burk med ost i sorkgång.

3234 Conosoma marshami Steph.

Sållning av bo av Formica sanguinea
kring tallstubbe.

3235 Xantholinus atratus Heer
3236 Mycetoporus
3237-3252 Emphylus glaber Gyll.
3253-3254 Pseudoscorpionida

HELSINGFORS, HÖGHOLMEN

21 maj 1968 Sållning av starkt hö- och halm-
blandad spillning.

3255 Xantholinus fracticornis Müll.
3256 Philonthus cephalotes Grav.
3257 Falagria sulcata Payk.
3258 Monotoma picipes Hbst
5259 Cryptophagus acutangulus Gyll.

Sållning av färsk kreatursspillning.

3260 Cercyon terminatus Marsh.
3261 Cryptopleurum crenatum Panz.
3262 Philonthus politus L.

Sållning av äldre, rykande kanin-
gödsel.

3263 Cercyon unipunctatus L.
3264 Cercyon terminatus Marsh.
3265 Ptenidium myrmecophilum Motsch.
3266 Acrotrichis sericans Heer

Kirjautuminen

Kielet