n200-153.JPG

Notebook number: 
200
Notebook pages: 
1160

[numerot yliviivattu vihreällä, kts. n200-003 -005]

[s] 1160

BORGÅ, SONDBY Eva Stockmann

28 aug. 1971 Inomhus.

5296 Tenebrio molitor L.

SIBBO, TALLHOLM

28 aug. 1971 I nedgrävd burk vid Spiraea-häcken.

5297 Carabus hortensis L.

30 aug. 1971 På tallstam.

5298 Dromius fenestratus F.

31 aug. 1971 I nedgrävd burk vid höhögen.

5299 Xantholinus tricolor F.

Sållning av resterna av ett en månad
gammalt harkadaver på höhögen.

5300 Megasternum boletophagum Marsh.
5301-5302 Ptenidium nitidum Heer
5303 Acrotrichis fascicularis Hbst
5304 Stilicus rufipes Germ.
5305 Atheta aterrima Grav.
5306 Tachinus marginellus F.

1 sept. 1971 I nedgrävd burk vid Spiraea-häcken.

5307 Astilbus canaliculatus F.
5308 Atomaria berolinensis Kr.

Sållning av döda sorkar på höhögen.

5309-5310 Catops nigrita Er.
5311 Acrotrichis fratercula Matth.
5312 Acrotrichis sericans Heer
5313-5314 Xantholinus tricolor F.
5315 loppa

Kirjautuminen

Kielet