n200-154.JPG

Notebook number: 
200
Notebook pages: 
1161

[numerot yliviivattu vihreällä, kts. n200-003 -005]

[s] 1161

Inomhus.

5316 Carabus hortensis L.

5 sept. 1971 Vid verandatrappan.

5317 Amara communis Panz.

Inomhus.

5318 Ptinus-larv

12 sept. 1971 I nedgrävd burk vid Spiraea-häcken.

5519 Leistus ferrugineus L.
5520-5321 Amara bifrons Gyll.

I burk i sorkgång vid telefonstolpen.

5322 Catops nigricans Spence.
5323 Catops morio F.
5324-5326 Oxypoda spectabilis Märk.

19 sept. 1971 På brunnslocket.

5327 Anthophagus caraboides L.

I burk i sorkgång vid telefonstolpen.

5328 Olophrum assimile Payk.
5329 Oxypoda spectabilis Märk.

I burk i sorkgång vid näten.

5330 Quedius mesomelinus Marsh.

I nedgrävd burk vid Spiraea-häcken.

5331 Carabus hortensis L.
5332 Leistus ferrugineus L.
5333-5334 Amara bifrons Gyll.

Kirjautuminen

Kielet