n38-015.JPG

Page image: 
Notebook number: 
38
Notebook pages: 
24-25

[s] 24

1227-1239 Korpilahti 13.7.1929 Sama korpi; seinä- ja karhunsammaleisista mättäistä (kost.)
1240-1297 Korpilahti 13.7.1929 Sama korpi; sphagnum-pohjaisista lätäköistä
1298-1312 Korpilahti 15.7.1929 Sekametsäinen lehtokorpi, H 4; vetisehkö karikkeinen sphagnetum.
1313-1336 Korpilahti 15.7.1929 Sama korpi; kosteista seinäsammalmättäistä
1337-1396 Korpilahti 15.7.1929 Sama korpi; karikkeisista painanteista.
1397-1420 Korpilahti 16.7.1929 Sekametsäinen lehtokorpi; turve ohut, H 3-4; Polytrichumin sekainen sphagnetum, harvahkoa, matalaa, kostean märkää kosteista karikkeista
1421-1452 Korpilahti 16.7.1929 Sama korpi; harvahkosta, matalasta ja kostean märästä polytrichum-sphagnumista
1453-1462 Korpilahti 15.7.1929 Sekametsäinen lehtokorpi, H4; kivien kupeilla olevista lätäköistä.

[s] 25

Punaiset, mustalla alleviivatut numerolaput. (1-425)
(Kuusamo 1930)

1-17 Kuusamo 2.7.1930 Sekametsäinen, mättäinen lettokorpimetsä, hyvin runsas ruohokasvillisuus (Geranium, Comarum, Ulmaria); L, F, H7: Karikkeisista seinäsammalmättäistä.
18-54 Kuusamo 2.7.1930 Sama korpimetsä; L, F2 H7. Melko harvasta Sphagnum - Mnium - Amblystegium -sammalikosta
55-72 Kuusamo 5.7.1930 Lettomainen kuusi-koivu-paju -korpi, heikosti mättäinen. L3, F2, H 4-5; Kuivuneiden lätäköitten pohjilta karikkeista.
73-89 Kuusamo 5.7.1930 Sama korpi. Melko tiheä, matala, nuutunut Sphagnum-Amblystegium -sammalikko.
90-94 Kuusamo 16.7.1930 Jyrkästi viettävä, lähteinen lettokorpi, pajua kasvava, heikkomättäinen, L2 F3 H7; matala Sphagnum-Amblystegium -sammalikko
95-103 Kuusamo 20.7.1930 Kituvametsäinen sarakorpi; sammalikko (Sphagnum, Mnium) löyhä ja nuutunut, normaaliolosuhteissa pitäisi paikan olla vetinen! L3 F1 H7.
104-110 Kuusamo 16.7.1930 Jyrkästi viettävä, lähteinen lettokorpi, pajua kasvava, heikkomättäinen, L2 F3 H7; matala Sphagnum-Amblystegium -sammalikko
111-119 Kuusamo 14.7.1930 Kuusivaltainen lehtokorpi; ruohikko hyvin rehevä (mm. Geranium, Ulmaria, Mulgedium jne.). Matalasta, tiukasta sphagnetumista; L1 F2 H3.
120-122 Kuusamo 14.7.1930 Sama korpi; kuivista seinäsammalmättäistä.
123-133 Kuusamo 14.7.1930 Kuusivaltainen metsäkortekorpi L2 F1 H4; korkeasta kuohkeasta sphagnetumista.

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet