n38-016.JPG

Page image: 
Notebook number: 
38
Notebook pages: 
26-27

[s] 26

134-137 Kuusamo 18.7. 1930 Harva kuusta kasvava suokortekorpi; L3 F0 H3-4. Seinäsammalmättäistä.
138-153 Kuusamo 20.7. 1930 Kuusivaltainen lehtokorpi, kuohkeasta, maatuneesta sphagnetumista L2 F1 H5-6.
154-158 Kuusamo 20.7. 1930 Kuusivaltainen lehtokorpi L3 F0 H4-5. Seinäsammalmättäistä.
159-184 Kuusamo 14.7. 1930 Komeakuusikkoinen[?], lettomainen korpimetsä. Ruohokasvillisuus erittäin rehevä (mm. Greanium, Mulgedium, Ulmaria, Caltha jne.); L1 F1 H3. Harvahkosta, lajirikkaasta sammalikosta (sphagnum vallitseva).
185-188 Kuusamo 8.7. 1930 Lehtomainen letto-rinnekorpi, sekametsä, L2-3 F2-3 H2-3; amblystegietumista.
189-211 Kuusamo 18.7. 1930 Koivua ja pajua kasvava lettokorpi, ruohorikkaista (Crepisa paludosa, Bartria, Orchis, Parnassia) mättäistä, joissa karikkeiden ohella myös vähänseinäsammalta. L3 F 1 H4-5.
212-223 Kuusamo 14.7. 1930 Sekametsäinen muurain-metsäkortekorpi L2 F1-2 H4; [tunnistamaton sana] sphagnetumista.
224-238 Kuusamo 20.7. 1930 Kuusivaltainen mustikkakorpi; yhtäjaksoisesta, maatuneesta Sphagnumin sekaisesta Polytrichumista. L2 F0 H5.
239-254 Kuusamo 15.7. 1930 Kuusta ja pajua kasvava metsäkortekorpi, karikkeisesta sphagnumista. L2 F1-2 H4-5.
255-280 Kuusamo 7.7. 1930 Kuusivaltainen ruohokorpi, luonteeltaan ± lehtomainen. Runsaan ruohokasvillisuuden (Gernaium) alasiesta harvasta Sphagnum-Mnium-kasvillisuudesta. L1 F1-2 H4-5.

[s] 27

281-293 Kuusamo 8.7. 1930 Lehtomainen letto-rinnekorpi, sekametsää; L2-3 F2-3 H3-4. Sphagnetumisa.
294-323 Kuusamo 5.7. 1930 Harvaa Kuusta ja pajua kasvava lettokorpi, L2 F2 H2-3; tiheästä, runsaasti Mniumin sekaisesta sphagnetumista.
324-335 Kuusamo 7.7 1930 Kuusivaltainen ruohokorpi, luonne ± lehtomainen. Ruohokasvillisuus runsas, Geranium-valtainen; karikkeista. L1 F1-2 H4.
336-344 Kuusamo 18.7. 1930 Koivua ja pajua kasvava lettokorpi; tiheästä Sphagnum-Aulacomnium-Amblystegium-sammalikosta. L3 F2 H4-5.
345-361 Kuusamo 19.7. 1930 Sekametsäinen ruohokorpi (Geranium, Orchis); karikkeisesta sphagnetumista. L2 F 1 H5.
362-366 Kuusamo 18.7. 1930 Valoisa lettokorpi; tiheästä Sphagnum-Aulacomnium-sammalikosta. L3 F1 H3-4.
367-380 Kuusamo 18.7. 1930 Valoisa lettokorpi; Aulacomnium-Sphagnum-mättäistä. L3 F2 H4-5.
381-386 Kuusamo 18.7. 1930 Sama korpi; Amblystegium-Paludella-Mnium-sammalikosta L3 F3 H4-5.
387-398 Kuusamo 19.7. 1930 Sekametsäinen ruohokorpi (Geranium, Orchis); karikkeisesta mättäistä L2 F0 H5
399-418 Kuusamo 11.7. 1930 Sekametsäinen muurainkorpi, tuuheasta, osittain maatuneesta sphagnumista, L2 F1 H3.
419 Kuusamo 20.7. 1930 Kuusivaltainen lehtokorpi; karikkeisesta seinäsammalmättäistä L2 F0 H5-6
420-425 Kuusamo .7. 1930 Korpinotkelman purolätäkkö.

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet