n1-029.JPG

Page image: 
Notebook number: 
1
Notebook pages: 
54-55

[s] 54

Alla insektordn.
Grönvik, 1865, Norra Karelen.

Alla insektordningar.
Nummerlappen hvit med ett vertikalt svart streck till venster om den med svart tecknad nummern. (1532 [numero laatikossa pystyviivan perässä])

Norra Karelen 1865.
E. Grönvik.

No
1-2 Maj 20. Heinola
3-7 Maj 21. Hirvensalmi
8-30 Maj 21.-22. St Michel
31-45 Maj 23. Jokkas
46-49 Maj 23. Jorois
50-63 Maj 24.-25. Leppävirta
64-66 Maj ? Savolaks ?

Kondiolaks Sn

67-69 Maj 30. på Höytiäinens sandiga uppländer
70-75 Maj 30. på en vedtrafve
76-79 Maj 30. på gärdesgårdar och träd
80-124 Juni 2. på Ds. & vedtrafvar
125-126 Juni 2. på sandstränder med obetydligt gräs.
127-129 Juni 2. på & invid Salices
130-138 Juni 3. bl. gräs
139-142 Juni 3. på träd ?
143-155 Juni 3.
156 Juni 3. på fenster
157-158 Juni 3. på gården och björkstammar
159-161 Juni 6. på Caltha palustris
162 Juni 6. på buskar
163 Juni 6. i rutten fnösksvamp
164-166 Juni 6.

[s] 55

Alla insektordn.
Grönvik, 1865, Norra Karelen.

167-172 Juni [corrected] 6. på salices
173 Juni 6. på excrementer
174 Juni 6. i en myrstack
175 Juni 6. på en björk
176-194 Juni 6. på Salices
195 Juni 7. på fenster
196-199 Juni 7. på björklöf
200-203 Juni 7. under stenar
204 Juni 7. under näfvret på en rutten björk
205-206 Juni 7. på Salices
207-215 Juni 7. bl. gräs
216-220 Juni 7. bl. gräs å fuktiga ställen
221-225 Juni 9. på sand
226-231 Juni 9. på gärdesgårdar
232 Juni 9. under sten
233-234 Juni 9. på stenar
235 Juni 9. på Alnus incana
236-266 Juni 9. bl. gräs, ljung etc.
267 Juni 9. på en gärdesgård
268-278 Juni 11. på torrt gräs och små buskar

Libelits Sn

279-292 Juni 12. bl. gräs å låglända ställen
293-299 Juni 12. på Caltha palustris
300 Juni 12. på marken
301-304 Juni 12. i flygten
305 Juni 12. på en sten
306-307 Juni 12.
308-319 Juni 12. på björk och Salices
320-324 Juni 13. på Caltha palustris
325-326 Juni 13. på vinbärsbuskar
327 Juni 13. på en sten
328-329 Juni 13. i flygten

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet