n1-030.JPG

Page image: 
Notebook number: 
1
Notebook pages: 
56-57

[s] 56

Alla insektordn.
Grönvik, 1865, Norra Karelen (Libelits).

330-356 Juni 14. bl. gräs & blr.
357-368 Juni 14. på buskar i en trädgård
369-372 Juni 15. på torr sand
373-379 Juni 15. björk och al.
380-382 Juni 15.
383 Juni 15. i vatten
384-415 Juni 15. bl. gräs & blr.
416-422 Juni 16.
423 Juni 16. i rum
424-436 Juni 17. bl. gräs & blr. å torra ställen
437-438 Juni 17. på landsvägen
439-443 Juni 17. på dikeskanter
444-456 Juni 17. på björk och al.
457-473 Juni 17. på fuktiga ställen blr gräs
474-478 Juni 19. på stickelbärsbuskar
479-484 Juni 19.
485 Juni 19. på excrementer
486 Juni 19. på kärr
487-498 Juni 19. på kärr och på svedjeländer
499-502 Juni 19. på nässlor
503-506 Juni 20. på sand

Kondiolaks Sn

507 Juni 21. på en sten
508 Juni 21. på fuktiga ställen bl. gräs
509-517 Juni 21. på torra ställen bl. gräs
518-523 Juni 21. på Prunus padus
524 Juni 21. i flygten
525-544 Juni 21. i en trädgård på Spiraea buskar, stickelbärsb.; bl. gräs blr och särskildt umbellater
545-559 Juni 21. i en trädgård
560-575 Juni 22. på björkar
576-601 Juni 22. på Taraxacum off.
602-606 Juni 22. på vedstaplar

[s] 57

Alla insektordn.
(Kondiolaks) Norra Karelen 1865 Grönvik.

607-616 Juni 22. vid en back. blr. gräs och på bräder
617-619 Juni 22. i flygten
620-627 Juni 22.-23.
628-629 Juni 23. i flygten
630-634 Juni 23. på fuktigt lågländt ställe
635-639 Juni 23. på torra ställen i skog
640-648 Juni 23. i skog, vid stranden af en back bevuxen med högt gräs, björk och vide buskar
649-651 Juni 23. å öppet ställe i skog
652 Juni 23. i ett dike på Tarax. off.
653-656 Juni 23. i skog på lågländta ställen
657-663 Juni 23. på fuktiga ställen
664-668 Juni 22.-23.
669-679 Juni 24. på sidländta ställen å torra backar
680-685 Juni 24. på landsväg å sand
686 Juni 24. på excrementer
687-691 Juni 24. i flygten
692-701 Juni 24. på unga björkar
702 Juni 24. på en gammal stock i ett kärr
703-723 Juni 24. på lågländt delvis fuktiga ställen
724 Juni 24. på en trappa
725-726 Juni 24. på fenster
727 Juni 25. i vatten
728-737 Juni 25. på Taraxacum off.
738-748 Juni 25. i småskog på björk

Enontaipale eller Eno

749-773 Juni 27. på fuktiga, vattendränkta ställen
774-800 Juni 27. i småskog af björk och al.
801-804 Juni 27. vid ett litet träsk
805-808 Juni 27.
809-814 Juni 27. på torra sidländta backar
815-816 Juni 27.
817-819 Juni 27. på öppna ställen i skog

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet