n1-033.JPG

Page image: 
Notebook number: 
1

Grönvik 1865. Norra Karelen (Ilomants) alla insektor
1775-1779 Juli 21. —
1780-1788 — 21. å akerrenar m. m(?)
1789 — 21. — kärr.
1790-1809 — 21. — fuktiga ängar och dikeskanter
1810-1814 — 21. — Spiraea ulmaria
1815-1817 — 21. — lågländta ställen i skogsbryn
1818 — 20. — på umbellater
1819-1832 — 22 — vattendränkta kärrängar.
1833-1836 — 22. — torra ställen å sand.
1837-1838 — 22.
1839-1849 — 22. — fuktiga ängar.
1850-1856 — 22 — å buskar (Rubus)
1857-1858 — 26,27.
1859-1863 — 23-26, Ilomants Kihtelysvaara, Polvijärvi
Polvijärvi
1864-1878 Juli. 27. bl. gräs å dikeskanter.
1879-1889 — 27. i skog.
1890-1898 — 27.
1899 — 27 å öppna ställen i barrskog.
1900-1920 — 27. — fuktiga videbevuxna ängar.
1921-1922 — 28. — torra öppna ställen i skog.
1923-1928 — 28. — Angelica sylvestris
1929 — 28.
1930-1946 — 28. — fuktiga låga ställen bl. starr, fräken etc. vid Höytiäinen.
1947-1949 — 28. — fuktiga ängar.
1950-1955 — 28. — blr. i skog.
1956-1993 — 29.
1994-1997 — 31.
1998-2008 Augusti 1.
2009-2013 — 2. å väggar & stenar } å Kinahm saari
[2]014-2020 — 2. å gräs & blr. } å Kinahm saari
[2]021-2024 — 2. å buskar (Rubus) }å Kinahm saari

alla insektordn
(Polvijärvi) Norra Karelen 1865 Gr [Grönvik]
2025-2063 Aug. 2. Polvijärvi
2064 — 1-3.
2065-2079 — 4. -gräs, Chrysanthemun etc ö [repeytynyt]
2080-2087 — 4.
2088-2092 —4. i löfskog
2093-2098 — 4. å låga videbevuxna äng [repeytynyt]
2099-2110 — 5. bl. gräs & örter (Angelica, Chry [repeytynyt]
2111-2115 — 5. å landsvägen å sand.
2116-2120 — 5.
2121-2122 — 5. - sanka sjöstrander.
2123-2124 — 5. - björk.
2125-2132 — 5. - fuktiga lågländta änga [repeytynyt]
2133 — 5. - en sten vid landsvägen
2134 — 5. å brända träd på öppna [repeytynyt] i barr [repeytynyt, jatkoa toiselta riviltä]
2135-2137 — 1. i granskog.
2138 — 1. på en fogelunge
2139-2142 — 1.
2143 — 1. å sand på en landsväg.
2144 — 1. å gärdesgårdar
2145-2157 — 1. — skogsbackar.
2158-67 — 1. — ängar på umbellater.
Yuuga
2168 Augusti 10.
2169-2181 — 11. å lågländta videbevuxna [repeytynyt]
2182-2192 — 11. å Angelica & andra umbe [repeynyt]
2193- — 11. — Sorbus.
2194-2198 — 11.
2199 — 11. vid en bäcks höglända st r[repeytynyt]
2200-2205 — 11. i ett dike.
2206-2208 — 11. på Carices
2209-2218 —. 11. bl. gräs och örter

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet