n1-034.JPG

Page image: 
Notebook number: 
1
Notebook pages: 
64-65

[s 64: sivun laita revennyt]

Alla insektordn.
vik [Grönvik], 1865, Norra Karelen (Juuga).

[?] Augusti 11. i flygten; nära vatten. I Juuga
[?]-2260 Juli 29. - Aug. 20. Carelia borealis. I Juuga
[?]-2277 Augusti 12. på Umbellater. I Juuga
[?]8-2285 Augusti 11. på Carices. på Umbellater [?]. I Juuga
[?]-2319 Augusti 14. på Carices. på Umbellater [?]. I Juuga
[?]-[?] Augusti 14. i Nurmis

Pielis Sn

[?]-2343 Aug. 15. å ängs backar m. m.
[?]-2348 Aug. 15. å björkar
[?]4-2355 Aug. 16. å ängar med björkar etc. (Köli)
[?]6-2375 Aug. 17. å ängar med björkar etc. (Köli)
[?]6-2387 Aug. 17. vid stränderna af en bäck
[?] Aug. 17. på stenar i forssan
[?] Aug. 16.
[?]-2391 Aug. 17.
[?]-2443 Aug. 17. å mer eller mindre sidländta st. i skog etc.
[?]-2448 Aug. 17.
[?]-2456 Aug. 18. på björkar
[?]-2467 Aug. 18. på al.
[?]-2472 Aug. 18. på buskar (Rubus)
[?]-2478 Aug. 18.
[?]-2498 Aug. 18. å mer eller mindre sidländta ställ. i skog
[?]-2500 Aug. 19.
[?]-2508 Aug. 21. i skog å Geranium sylv. etc.
[?]-2518 Aug. 21. å ängar med videbuskar
[?]-2527 Aug. 17. å björk
[?]-2600 Fr. Juli 29. till Aug 23. Pielis Carel. bor.
[?]-2614 Aug. 23. Pielis

[s] 65

Alla insektordn.
Kyrkslsätt (& Esbo), 1866, Palmen

Nummer = 1865 Palmén, i fortsättning fr. 2500

Kyrkslätt (& Esbo), 1866, Palmén
No
2500-2507 Juni 20. på blr i en trädgård
2508-2516 Juni 22. bl. gräs & blr.
2517-2537 Juni 24. å örter i löfskog vid Bobärs [?]
2538-2547 Juni 25. bl. fukt. gräsvext.
2548-2574 Juni 27. bl. gräs, Struthiopteris etc.
2575-2585 Juni 28. å Hägg & bl. gräs.
2586 Juni 30. i skog å Pteris.
2587-2595 Juli 1. å Hasselbuskar i tragar [?]
2596 Juli 1. i skog
2597-2627 Juli 2. i Esbo ”hage” å diverse lundvexter ss. Convallaria, Milium, Angelica, Pulmonaria, Corylus etc.
2628-2669 Juli 7. se Jöreg. [?] (i Esbo)
2670-2691 Juli 7. å Angelica, Urtica etc i ”Esbo h [hage”]
2692-2693 Juli 8. bl. gräs & blr.
2694-2701 Juli 8. å Hassellöf
2702 Juli 8. å asplöf
2703-2717 Juli 8. i Kyrkslätt
2718 Juli 10. å Urtica dioica
2719-2739 Juli 15. å Hassellöf
2740-2748 Juli 15. å Geranium, gräs etc i Hasselsko [?]
2749-2755 Juli 17. å möljen [?], uppvräkt. å stränderna
2756-2797 Juli 19. i ”Esbo hage” se ofvan
2798-2803 Juli 19. bl. gräs i Kyrkslätt
2804-2808 Juli 23. på fenster
2809-2830 Juli 31. i ”Esbo hage” se ofvan
2831-2837 Juli 31. på pålar i Esbo å, i solbad I. [?]

Kirjautuminen

Kielet