n1-038.JPG

Page image: 
Notebook number: 
1
Notebook pages: 
72-73

Diptera
Coleoptera

Sahlberg, 1866, Sydöstra Karelen

1064 Aug. 23. Kuolemanjärvi (Murila) på ljung
1065-1066 Aug. 24. Björkö
1067-1075 Aug. 25. Kakkis (Kirjola)
1076-1084 Aug. 26. Kakkis (Kirjola)
1085-1087 Aug. 27. Kakkis (Kirjola)
1088- Aug. 27. Kakkis (Kirjola) i getingbo
1089-1101 Aug. 28. Kakkis (Kirjola)
1102-1106 Aug. 29. Wiborg
1107-1111 Aug. 30. Imatra
1112-1126 Aug. 31. Lappvesi
1127-1152 Sept. 1. Wiborgs Sn

Coleoptera

No Sydöstra Karelen 1866 J. Sahlberg.
Mohla Sn
1-14 Juni 5. springande på marken å torra ställen
15-18 Juni 5. i flygten
19-28 Juni 5. å buskar och gräs i ett kärr
29-31 Juni 5. vid stranden af Kirkkojärvi sjö
32-35 Juni 5. i vatten
36-37 Juni 5. i rummet
38-39 Juni 5.
40-45 Juni 5. å buskar & gräs i ett kärr
46-50 Juni 5. vid stranden af Kirkkojärvi
51 Juni 5. å en Salix buske

Coleoptera
Sahlberg, 1866, Sydöstra Karelen
52-53 Juni 5. bl. gräs
54-56 Juni 5. i flygten
57-69 Juni 6.
70-74 Juni 6. vid stranden af Kirkkojärvi sjö
75 Juni 6. å sumpiga ställen
76 Juni 6. å salix buskar
77 Juni 6. å blr af Prunus padus
78-79 Juni 6. å en äng
80-94 Juni 6.
95 Juni 6. i björklake
96-97 Juni 6. på en torr skogsbacke ned håf.
98-99 Juni 6. i flygten
100 Juni 6. på Salix buskar
101-137 Juni 7.
138-139 Juni 7. på vattenväxter i en å
140-144 Juni 7. på en sumpig äng
145-147 Juni 7. vid stranden af en å
148-149 Juni 7. under barken af tall
150 Juni 7. med håf på åkerrenar
151 Juni 7. under en sten
152-171 Juni 8.
172-180 Juni 8. vid stranden af Kirkkojärvi
181 Juni 8. under en sten jemte Formica nigra
182 Juni 8. i rummet
183-184 Juni 8. under stenar
185-186 Juni 8. vid kanten af en källa
187-213 Juni 9.
214-222 Juni 9. i Yskjärvi sjö
223-240 Juni 9. vid stranden af Yksjärvi sjö
241-266 Juni 11.
267-272 Juni 11. i Yskjärvi sjö

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet