n1-039.JPG

Page image: 
Notebook number: 
1
Notebook pages: 
74-75

[s 74]
Coleoptera
Sahlberg. 1866. Sydöstra Karelen.

273-300 Juni 11. vid stranden af Yskjärvi sjö
301-321 Juni 13.
322-328 Juni 13. under barken af tall
329-330 Juni 13. i vattenledningar i Kyyrölä park
331 Juni 13. med håf bland buskar vid Perelä gård
332 Juni 13. å Prunus padus
333-334 Juni 13. tillsammans med Formica rufa
335 Juni 13.
336 Juni 15. Kivinebb Sn i rummet
337-365 Juni 16. Kivinebb Sn
366-373 Juni 16. Kivinebb Sn under barken af träd
374-376 Juni 16. Kivinebb Sn med Formica fuliginosa
377 Juni 16. Kivinebb Sn med F. dominula
378 Juni 16. Kivinebb Sn på en torr sandbacke
379-452 Juni 17. Kivinebb Sn
453 Juni 17. Kivinebb Sn under barken af en rönn
454 Juni 17. Kivinebb Sn vid stranden af Ronnunjoki
455-504 Juni 18. Kivinebb Sn
505-524 Juni 20. Rajajoki
525-535 Juni 20. Rajajoki vid R. Strand
536 Juni 20. på Rumex acetosa i Rajajokidalen
537-538 Juni 19. på sandkullarne vid Rajajoki uttopp
539-541 Juni 19. vid stranden af Finska viken
542-561 Juni 22. Kivinebb Sn (Lipola by)
562-576 Juni 23. Rautus Sn
577-633 Juni 25. Rautus Sn
634 Juni 24. Rautus Sn
635-652 Juni 26. Rautus Sn (Suvenmäki)
653-659 Juni 27. Rautus Sn (Wahvia träsk)

[s 75]
Coleoptera
Sahlberg. 1866. Sydöstra Karelen.

660-666 Juni 27. Rautus (Susijärvi)
667-669 Juni 27. Rautus (Kirkkojärvi) 667 copiose visus
670-675 Juni 27. Rautus
676 Juni 27. Rautus, i rummet
677-689 Juni 28. Rautus (689 vid en bäck)
690-700 Juni 28. Rautus (vid Sirkiansaari)
701-714 Juni 29. Rautus (vid Sirkiansaari)
715-740 Juni 29. Rautus (Wiisjoki)
741-751 Juni 29. Rautus, på ett sumpigt ställe
752-753 Juni 29. Rautus, på en sandig backe
754-763 Juni 30. Rautus (Dudenitsa)
764-778 Juli 1. Metsäpirti
779-798 Juli 2. Metsäpirti, vid Ladoga strand
799 Juli 2. Metsäpirti, vid Umpilampi träsk på Fluminia arundinac.
800-801 Juli 2. Metsäpirti, vid Umpilampi träsk
802-824 Juli 2. Metsäpirti
825-840 Juli 3. Metsäpirti
841-882 Juli 3. Metsäpirti, vid Umpilampi träsk
883-912 Juli 4. Metsäpirti, under stenar
913-929 Juli 4. Metsäpirti
930 Juli 4. Metsäpirti, under en sten
931-946 Juli 6. Sakkola Sn
947-974 Juli 8. Kexholm
975-980 Juli 6. Sakkola
981 Juli 15. Kexholm, på Solanum dulcamara
982-999 Juli 16. Kexholm
1000-1022 Juli 17. Kexholm
1023-1027 Juli 18. Kexholm, på Solanum dulcamara
1028-1034 Juli 18. Kexholm i forssen vid stottet
1035-1042 Juli 18. Kexholm

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet